Monday, October 26, 2009

ஒரு விவசாயின் புலம்பல்!

தந்தை மகன் உரையாடல்!

மகன்:எனங்கப்பா எப்புடி இருக்கீங்க, மழை எதாவது பேஞ்சுதா?

தந்தை: நாங்க நல்ல இருக்கோம், நீ எப்புடி கண்ணு இருக்குற?, மழை ஏதும் காணோம், வயக்காட்டுல அவுரி போட்டிருக்கோம், தோட்டத்துல நெல்லு நாத்து விட்டிருக்கோம் , ஆத்துலயும் தண்ணி இல்ல, அணையிலும் தண்ணி நாப்பது அடிதான் இருகுதாம, இந்த வருஷம் வயலடிச்சு நெல்லு அருக்கறதுக்குள்ள நாக்கு தள்ளி போகும் போல!
மகன்: ஆத்துல ஊத்து போட்டு தண்ணி பாச்ச முடியாதுங்களா? பம்பு செட்டு வெச்சு பாக்கலாமா?
தந்தை: பம்பு செட்டு எல்லாம் வெச்சா முட்டுவுளிக்கு (முதலீடு) கூட கட்டாது, எதோ மழ வந்தா பாக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த தடவ அவுரி காஞ்சுபோக வேண்டியதுதான்!
இது ஒரு தொலை தூரத்தில் வாழும் மகனுக்கும், விவசாய தந்தைக்கும் நடக்கும் உரையாடல்!
பருவ மழை பொய்த்து போகும் போது ஒவ்வொரு விவசாயின் புலம்பல் இது.. !

வருடம் முப்போகம் விளையும் தஞ்சை தரணியிலே ஒரு விவசாயி எலிக்கறியும், அது கிடைகதவர்கள் உயிரை மாயிப்பதும் கொடுமையிலும் கொடுமை.
ஒரு கிலோ அரிசி 30 ருபாய் கொடுத்து வாங்கும் பொதுசன மக்கள் முதல், விவசாயிடம் நெல் கொள்முதல் செய்யும் தரகர் வரை எல்லோரும் சுவையான உணவு உண்ணும் பொழுது அந்த விவசாயி மட்டும் எலிக்கறியும், ஒருவேளை கஞ்சியும் குடிப்பது வேதனை தரும் விஷயம் அல்லவா?

சுவையான பலகாரமும், புத்தாடையும் அணிந்து தீபாவளி கொண்டாடும் பொழுது எத்தனை பேர் இந்த துரதிஷ்ட விவசாயியை நினைத்து பார்த்திருப்போம், வானம் மிளிரும் பட்டாசு கொளுத்தும் பொழுது எத்தனை பேர் நினைத்து பார்த்திருப்போம் இது ஒரு விவசாயின் வெள்ளாமையில்(உழவு) நெருப்பு வெயிக்கும் செயல் என்று?இனிய இந்தியாவில் எத்தனையோ கிராமங்கள் பட்டாசு வெடிக்காமல் அமைதி தீபாவளி கொண்டாடும் போதும் நகரத்திலுள்ள நாம் மட்டும் ஏனோ அதை நினைத்து பார்க்கவில்லை !!

ஊருக்கெல்லாம் படியளக்கும் ஒரு விவசாயி, தன் மகனை படிக்கவைக்க முடியாமல் , தான் பார்க்கும் விவசாயத்தையும் தொடர முடியாமல் தினம் தினம் உயிருடன் சாகும் குடும்பங்கள் ஏராளம்.

எப்படி ஒருவரின் கல்விக்கு உதவுவது உண்ணதமோ, அது போன்று ஒரு விவசாயின் துயர் துடைக்க உதவுவதும் உண்ணதமே!
பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யும் நீங்கள், ஒரு மாறுதலுக்கு ஏன் ஒரு விவசாயியை நம்பி முதலீடு செய்யக்கூடாது?
தங்களுடைய முதலீட்டை திருப்பி தர விவசாயி தன் உயிரை குடுத்து பாடுபடுவான். லாபம் பெற்றால் தங்களுடன் தனது பெரிய பங்கை மகிழ்வுடன் பகிர்ந்து கொள்வான்!!
இயற்கையின் சீற்றத்தால் அவனால் தங்களுடைய முதலீட்டை திருப்பி தர இயலாவிட்டால் அதை பெருந்தன்மையோடு விட்டுகொடுங்கள்!

Thursday, October 22, 2009

Sister

From my childhood onwards I was so jealous about my mom and my uncle’s (mom’s younger brother) understanding. My mom will support him like anything and the same way he also did. They used to have some fights but it won’t last long not like mine and my brother. My mom used to tell stories about their sibling relationship which I was amazed in many times.

The kind of support one is getting from his sister is almost like from their parents. May be I am feeling this, because I’ve an elder brother with whom I always had fight till we stayed together. I‘ve almost lost the touch with him, like speaking to him once in a month and it’s extended to once in a quarter and now I don’t remember when was the last time I spoke to him. We never had any close or long relative whom we can call as a sister and we never studied in co-ed till our collage and we never had a chance of experiencing the relationship of a sister. To be frank I didn’t even know how to speak to a girl (even today :)) when I joined the collage, and I can count the words that I spoke to the girls during the first year.

It was never an easy chat with any girls with whom I have talked with and most of the time I had created a bad impression like “he is rude”. I am sure that I had hurt many girls without even knowing that I was hurting them. I have made few people to cry, it’s not because I wanted to be like that, it’s because I never knew how I should treat a girl. But I should be happy and lucky enough to say few of them have understood me and I am having a good relation with them. They used to correct me if I do anything wrong and I should be thankful to them. I should say they made me to understand the life better, because it’s not going to be easy when you don’t know how to treat the half of the world. I won’t say I am very soft person who can make a very good friendship with girls, still it’s going to be hard and I can assure that I will be very careful not to hurt anyone.

It’s from my own view and understanding from my family that, it’s really hard to find a breakup in brother-sister relation and even if it happened because of the circumstances they have very good respect within them which others won’t understand.

I write this post to thank each and every one of the sisters whom I have been with and I am proud of saying that I have lot of sisters who have helped me to live the life better and I respect them for that. I also want to apologize to all if had hurt you and if you read this post please forgive me. I hope that I will get the support from my sisters forever …:)

BTW, this is my 100th post..

Money

Which makes people laugh, enjoy, cry and at the worst, inducing them to giving up their own life in the sense of suicide. I have heard of some incidents where people have killed themselves because of not paying their loan back or when people had belief in somebody and finally they have cheated them, like that. I am not sure may be if we take a survey when people are going for decision of killing themselves, Love-failures will come first and then the Money laundering or any type of fraud which is related to money. The issues which are related to money will be happening in a rich family and which you won’t see normally in the poor families because they don’t have enough money do these kind of stupid things..

In some cases, if you admit somebody with the series condition in hospital and you are keep spending money, and at the end you are going to loose all your money and the person’s life whom you have admitted. There was a real incident which took place in Coimbatore when I was studying in college. One family from my village has admitted their mother in a series condition and she was surviving in ICU for three days and finally she was dead in the fourth day. I saw her on third day evening or may be the fourth day morning, her family told me that “Doctors are saying she is recovering well and we have to pay 50 thousand for some treatment”. They have already paid couple of lacks and also they did pay the 50k and after they paid the amount within an hour they came to know that she is dead.

They were asked to pay the remaining 25k and take the body, after some intervention from some rich people they finally allowed them to take the body out. But after 6 months they have received a court notice saying that there is case against them for not paying the money for the treatment that they have had for their deadly mother. What a bad situation one can imagine, after spending so much money and you couldn’t save his mother and weather her memory lies in their life or not, they have to pay their bill and spend money like this for their entire life.

Is this the purpose of money? Please think yourself, and don’t let the money run you instead you run the money.

Saturday, October 17, 2009

Fired..

It’s a word which usually appear in the headline for past 1 year to 6 months and still you can hear this word somewhere here and there. Being in an IT I’ve seen people got fired and left the office in front me and it’s happening everywhere. He/She might have worked for decades and the time allowed for them to vacate the office is just 30 minutes, few of them might have stayed in the same cube or office for the whole period and it really hurts their feeling. It’s not a bullet which is always being shot at non performers, sometimes it will be aimed at an issue raiser, a problem maker or a risk maker (or the one who takes the risk). I know people who have worked for 24X7 and still they got fired and sometimes people who used to cover their subordinates will also get into this list. I am assuming that people used to have a scale and keep watching you and when you go out the boundary that’s it, you are gone. In some cases the management might want to fire somebody but they can’t because of their dependability.

During that situation if you go out for vacation for a week and if the other people can able to handle the situation without you, it’s like a putting a paper without even giving any notice and also without getting any offer in your hand. After the vacation if you comeback you can just pack your things and go back to home. The reason people are getting fired is because of the financial situation, company has to reduce their expenditure to survive in this bad situation. We can’t blame them because we are getting fired but at the same time they way they are handling the people could have been better. Are you getting the same respect as you hired when you get fired????


Wednesday, October 14, 2009

World Hunger Worsening

Today we have a plenty of problems to discuss in the world and I certainly believe, this is one of the top most priority that everyone should think or care about. Global hunger is worsening and it’s a serious issue which needs to be handled quickly and sensibly. I always try to find mistakes in the political system, politicians, and service oriented employees or for that matter everybody except me. Sometimes I used to think there is something wrong in me or something which I need to correct before I speak about others. Wasting food is one among them which I have to change and I urge everybody to change. Below is the chart which explains the story of world hunger.

I born and brought up in a village where farming is the main source of income and I still remember my dad used to insist us, not to split the rice outside the plate or waste even a rice while we eat. As he is a farmer he knows the value of a rice and also he knows the effort to bring that rice to home in the current environment, where there is no rain for a whole year or there is a flood which washes out everything. I used to hear from some of my friend’s that in Qur’an it’s mentioned, that “There is a name written in each rice to whom it belongs to” and I believe there is No Name where it’s called as WASTE.

We as a common man, who should take the responsibility of not wasting food either it could be in home or in restaurant. Just think about the thousands and thousands of people who die everyday due to hunger and try to change the habit of wasting food as much as you can. There is also one more point which I wanted to stress out here is, the usage of plastic. Always try avoiding the use of plastics at the maximum as you can. It’s just not for you or your health, it affects the whole environment which intern directly affects the farming.

Instead of thinking or debating about whether a new bill has to be passed to avoid plastic or to reduce the hunger just think that there is something which you can do to save the world or the future. There is a say in Tamil which is being used in most of the common man conversation's

"மனுசன் ஓடி ஆடி உழைக்கறது எதுக்கு, இந்த ஒரு சான் வயத்துக்காக தானே?? ".

So, Please waste sensibly.

Tuesday, October 13, 2009

Foliage trip to Maine


More than 1500 miles over 20 hours of drive,

More than 1800 photo’s over 6GB,

More than 10 varieties of apple picking,

First time visit to a desert

As always do, this trip was one of the unforgettable one and now I let the pictures speak instead of my usual mokai…